Skip to content

ייעוץ אסטרטגי לחברות מסחריות

Robus מציעה הסתכלות אובייקטיבית ומקצועית על חברתכם, הסתכלות ‘מחוץ לקופסה’ שתאפשר להנהלת החברה ולמקבלי ההחלטות להסתכל ממעוף הציפור על תהליכים, על כוח האדם בחברה ועל המוצר, ולמצוא פתרונות יוצאי דופן, מודרניים, המותאמים למציאות של המאה ה- 21.

שירות הייעוץ האסטרטגי והפיתוח העסקי מתמקד באיתור בעיות מבניות-תהליכיות החברה, שרטוט פתרונות יצירתיים ומובנים, וליווי מנהלי החברה עד להטמעתם המלאה.

נשמת אפה של כל חברה, מצוי בשילוב בין כוח האדם שבה, מיתוג החברה, המוצר או השירות, והתהליכים הארגוניים המתרחשים בדרך לאספקת המוצר או השירות ללקוח הסופי. בשרשרת הערך שנוצרת לאורך ולרוחב תהליכים אלו טמונות בעיות רבות. חלקן בעיות ברורות מאליו, בעיות שמנהלי החברה חשופים אליהן ומטפלים בהן ברמה היומיומית, וחלקן בעיות נסתרות, הנטמעות מתחת לפני השטח.

  1. השלב הראשון בתהליך הייעוץ כולל לימוד של תהליכי העבודה בחברה, המרקם האנושי שבה והצד הפיננסי של החברה. לאחר סיום התהליך, נבדקת האסטרטגיה של החברה – במידה וקיימת משנה סדורה שכזו – למול תהליכי העבודה בחברה.
  2. השלב השני בתהליך הייעוץ יתבצע למול אסטרטגיית החברה ומטרותיה. השלב כולל איתור כשלים, אי-התאמות ארגוניות ותהליכיות, בעיות מבניות בחברה, שרשרת הערך אותה עובר הלקוח מהגעתו לחברה ועד קבלת המוצר או השירות הסופי ובקרת איכות על כל התהליך.
  3. השלב השלישי בתהליך הייעוץ כולל שיפור ובנייה של תוכנית אסטרטגית לחברה, הכוללת תהליכי עבודה סדורים, קוד אתי, מטרות החברה, יעדים מקצועיים אישיים ופיננסיים, וטיוב תהליכי עבודה ושירות ללקוח. במקביל לאיתור וטיפול בכשלים, מתבצע פיתוח המותג של החברה תוך שיפור תהליכים ארגוניים פנימיים, מעבר ובדיקת מערך השיווק וההפצה, יחסי ציבור והגברת החשיפה ברשת האינטרנט, תוך שימוש לא פעם בסקרי שוק ולקוחות מסווים.

שירות הייעוץ האסטרטגי לחברות מסחריות מאגד תחומי התמחות רבים בתחום הפיתוח העסקי הצבורים ב- Robus, בין היתר- תהליכי תכנון בחברה, מיפוי החברה, זיהוי כשלים, שימוש בחשיבה ‘מחוץ לקופסה’ וכן גיבוש והטמעה של אסטרטגיה בחברה תוך יצירת תהליכי החדרה של השינוי המותאמים לאופי החברה וההנהלה.

Robus מאפשרת גישה אישית, אובייקטיבית וערכית כלפי מנהלי החברה, בצורה רגישה אך אסרטיבית לצרכי העסק, הנשענת על ידע וניסיון רבי שנים.