להלן סיכומי הכנסים אותם ארגן או בהם לקח חלק המשרד: