לרובוס רשת קשרים ענפה בקהילה המשפטית והעסקית בישראל.

איגוד הדירקטורים בישראל

  • איגוד הדירקטורים בישראל מאגד במסגרתו דירקטורים ודירקטוריונים של החברות הציבוריות, חברות פרטיות גדולות, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות וכן גופים מוסדיים גדולים.

לשכת עורכי הדין

המועדון הפיננסי, לשכת רואי חשבון בישראל

  • עמית המועדון הפיננסי של לשכת רואי החשבון

IATI - Israel Advanced Technology Industries