בשוק עריכת-דין רווי התחרות, משרדים עוסקים ‘מסביב לשעון’ בגיוס לקוחות חדשים לצד שימור אלו הקיימים, ולא פעם שוכחים את אחד הצדדים החשובים ביותר בכל פירמה– ובעצם בכל גוף כלכלי חפץ חיים – הניהול הפיננסי.

נושאים אקוטיים בזירה הפיננסית נזרקים לקרן זווית לצד אמירה של ‘יהיה בסדר’ – אמירה הגורמת לא פעם למשרדי עו”ד איכותיים להיקלע לקשיים תזרימיים או לייצר תלות בהכנסה חד פעמית משמעותית שעל פיה יישק דבר, וחלילה במקרי קצה – גם לסיטואציות של פיטורי עובדים ועד חלילה – לסגירת המשרד.

כדי שתרחישים בעייתיים אלו לא יתממשו, יש לנקוט בשורה של מהלכים ופעולות הן ברמה השוטפת והן ברמה האסטרטגית – כפועל יוצא של ניהול נכון של משאבי הפירמה.

משרדנו עוסק מזה כעשור בייעוץ פיננסי לסקטור המשפטי בישראל תוך התמקדות בנושאי ליבה, לרבות:

  • סוגיות של ניהול תזרים במשרד לרבות נושא גבייה וניהול גבייה.
  • מדיניות שכר-טרחה ותעריפון משרדי – פרוייקטאלי, לפי שעות, חד פעמי, ריטיינר ועוד. (לרבות סוגיית ההנחות)
  • בנצ’מרק כללי לשוק – מחזור, שולי רווח, אפשרויות מימון וכו’.
  • סיוע בגיבוש תכנית התייעלות והבראה למשרדים.
  • מדיניות שכר ותגמול לעובדי המשרד.
  • סיוע בביצוע הערכה כלכלית של פעילות הפירמה.
  • תוכנית להעלאת רווחיות המשרד, תוך קביעת רווחיות לקוחות.
  • תהליך של טיוב ושיפר תמונת מצב פיננסית לקראת מכירת משרד / מיזוג.
  • גיבוש מתווה ומנגנונים להכנסת שותפים למשרד – כשותפי שכר / כשותפי אקוויטי, לרבות רכישת פעילות.

נושאי הייעוץ הפיננסי במשרד Robus מובלים בידי מנכ”ל החברה – עו”ד איתמר רונן – בעל ניסיון והיכרות עומק עם שוק עריכת הדין בישראל ומעבר לים מחד – ועם השוק הפיננסי מאידך.

ליצירת קשר (בדיסקרטיות מלאה): office@robus.co.il