BDI – Business Data Israel

BDI ישראל הוא חלק מקונצרן Coface הבינלאומי העוסק במידע עסקי. חלק משירותי BDI, הוא ה- BDI Code, מדריך דירוג ישראלי המדרג סקטורים רבים בתחום השירותים, התעשייה והמסחר. בין היתר, נסקר גם תחום עריכת הדין. הדירוג נעשה בשקלול שנערך בין גודל הפירמה לבין שקלול הדירוג שקיבלו הלקוחות אותה משרתת הפירמה – ברשימת 500 החברות המובילות של BDI. הדירוג נחשב אמין ובעל מחלקת מחקר עצמאית וזוכה לאזכורים רבים בתקשורת הישראלית ובסקטור עורכי הדין.

DUN'S 100

D&B היא חברה בינ”ל וותיקה בתחום המידע העסקי המספקת מידע עסקי ושיווקי. בין היתר, D&B עורכת מדי שנה את דירוג Duns 100, דירוג החברות המובילות בישראל בתחומים רבים, ובין היתר- משרדי עורכי דין. המחקר מתבצע על בסיס דיווחים מפורטים של המשרדים, בדיקת מוניטין, ניסיון, פסקי דין ויצירת קשר עם לקוחות. דירוג נוסף מתבסס על גודל המשרד. הדירוג המתבצע בידי החברה נחשב לאמין, איכותי, והוא זוכה מידי שנה להתייחסות נרחבת בתקשורת הישראלית.

Martindale Hubble ישראל

המהדורה הישראלית של אינדקס עורכי דין הבינלאומי Martindale Hubble. אינדקס ‘דפי זהב’ הישראלי של משרדי עורכי הדין בישראל.