על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כרבע מאוכלוסיית המדינה מוגדרת כאוכלוסייה עם מוגבלות, או כאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. בשנת 2017 נפל דבר במדינת ישראל - אוכלוסייה זו זכתה להגנה מכוח חוקים ותקנות שהותקנו בכנסת ישראל, ומעתה, תזכה לקבל שירותים ומוצרים מונגשים בכלל היבטי החיים!

בסוף חודש אוקטובר 2017 ייכנסו לתוקפן תקנות נגישות השירות, אשר תחייבנה כל גוף המספק שירות לציבור, לרבות גופים ממשלתיים ופרטיים, משרדים מקצועיים, משרדי עוד, רוח ויועצים לבצע התאמות בפלטפורמות השירות המוצעות לציבור הרחב. בין היתר, שינויים אלו יכללו התאמה פונקציונאלית של מבנים פיזיים, הנגשת השירות, הנגשת המידע, אתרי ושירותי אינטרנט,  כתבי עת, מאמרים וכדומה

משרד “רובוס” בשיתוף פעולה עם עמותת מכון עמרם הפועלת לקידום זכויותיהם של בעלי מוגבלויות שילבו זרועות על מנת להציע למשרדים שורה של פתרונות בתחום נגישות הסביבה והמקום, לרבות בנושאי ייעוץ והכוונה בהנגשה, הדרכות ויישום בפועל של המלצות סקרי הנגשה, התאמת אתרי אינטרנט להוראות החוק, הכשרת רכזי נגישות מקרב עובדי המשרד, כתיבה והתאמת נהלים פנימיים ועוד.

בימים אלו תופס נושא ההנגשה תאוצה רבה גם על רקע כניסתן לתוקף של הוראות החוק והתקנות. לצד זאת, ולצורך שמירה על האינטרס הציבורי של האוכלוסייה המדוברת, החליטה ממשלת ישראל על שורה של צעדים מנהליים ופליליים כנגד מפרי החוק או גופים שאינם עומדים בדרישות הבסיס הנובעות מכוח התקנות והחוקים. חלק נכבד מהתמריצים לעידוד חשיפת גופים שאינם עומדים בהוראות החוק החדש הינה היכולת להגיש תביעות כספיות כנגד מפרים בסכומים נכבדים (עד לסך של 62 אלפשח) ללא הוכחת נזק.

במסגרת השירותים השונים שמציע משרדנו בנושאי פעילותו ובתחומים השונים תוצענה חבילות ייעוץ ויישום שונות למשרדי עוד ורוח בכל הגדלים ובכל מישורי הפעילות. להלן רשימת הפריטים אותם נציע. מדובר ברשימה לא סגורה של מוצרים ושירותים אשר תכליתם להעניק למשרדים תשתית איתנה לעמידה בתנאי הוראות החוק וכפועל יוצא מכךהגנהטובה יותר מפני תלונות ותביעות בנושא:

  1. סקר נגישות שירות – כולל המלצות על התיקונים הדרושים  + בנק שעות לליווי תהליך היישום
  2. סקר נגישות אינטרנט – כולל 2 בדיקות, המלצות לתיקונים, ומתן פטורים במקרים הרלוונטיים.
  3. הדרכה מרוכזת לעובדי הארגון עד 25 עובדים  (4 שעות הדרכה).
  4. כתיבת נהלי הארגון בנושא נגישות.
  5. השתתפות בקורס רכז נגישות (16 שעות הדרכה).
  6. השתתפות בקורס ממונה תעסוקה (משולב בקורס רכזי נגישות).
  7. יעוץ וליווי חודשי.
  8. יעוץ משפטי טכנולוגי בנושא נגישות לפי שעות.

בנוסף יוצעו למשרדים חבילות ע”פ גודל / כמות מועסקים אשר יכללו מספר פריטים על מנת לספק מענה הולם ומקיף יותר לצרכי המשרד. לפרטים נוספים אנא צרו קשר.

 

קראו עוד על נגישות למשרדי עו”ד ורו”ח בבלוג...