ניתוח דירוג תחום מלונאות – מדריך הדירוג BDI לשנת 2019

דיסציפלינה נישתית שלא נרשמו בה שינויים בשתי הקטגוריות הבכירות  של הדירוג. יחד עם זאת, השנה  לאור התרחבות השוק בתחום זה והגידול במספר המשרדים העוסקים בו, הוסיף המדריך קטגוריית דירוג חדשה ‘מובילים’, לה נוספו 4 משרדים.   

  • כניסה חדשה לדירוג
  • ירידה בדירוג
  • עלייה בדירוג

קבוצת עלית

גורניצקי ושות’ – עורכי דין ונוטריונים

דן עופר ושות’, עורכי-דין

יהודה רוה ושות’

 מ. פירון ושות’ – עורכי דין ונוטריונים

 מובילים בולטים

אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’

בננסון טל ושות’ – משרד עורכי דין ונוטריון

הרצוג פוקס נאמן

וקסלר ברגמן ושות’ עורכי דין

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות’ עורכי דין

שבלת ושות’ עם ראבד מגריזו בנקל ושות’

אפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM)

גרנות ושות’ – משרד עורכי דין

מובילים

בלטר, גוט, אלוני ושות ( כניסה חדשה לדירוג)

קינן, חיים ושות’ עורכי דין  ( כניסה חדשה לדירוג)

שרקון, בן עמי, אשר ושות’ & נאמן, קינן ושות (כניסה חדשה לדירוג)

פרל כהן צדק לצר ברץ (כניסה חדשה לדירוג)