עדכוני אתיקה מקצועית (מאי 2019) – שינויים בכללי הפרסום

בשנים האחרונות קווי המסגרת של האתיקה המקצועית בכל הנוגע לפרסום מותר בשוק עריכת הדין הולכים מתרככים (לרבות רפורמת אתיקה מאסיבית שהתרחשה מעט למעלה משנה) – ואלו מאפשרים לעורכי הדין להשתמש ברשתות החברתיות והמדיה התקשורתית ככלי פרסומי לכל דבר ועניין – במגבלות מחויבות.

בגיליון האחרון של “אתיקה מקצועית” (מאי 2019,  גיליון מס’ 67 – קישור לגיליון המלא) התייחסה וועדת האתיקה לנושאים הנוגעים לנושאי פרסום ושיווק במשרדי עורכי-דין.

 השורה התחתונה – למרות הפריחה והחלת המציאות המשתנה בכללי האתיקה – לא הכל מותר. בגיליון זה נתנה וועדת האתיקה את דעתה לגבי אפשרויות שונות לפרסום- ואנו שמחים להביא בפניכם את עיקרי הדברים:

האסור והמותר בפרסומת

 • עורך דין רשאי לפרסם פרסומת המשקפת את יכולותיו המקצועיות ומשקפת נאמנה את מצבו המשפטי כל עוד אין מצג שווא. הוועדה קבעה כי פרסומת זו יכולה להכיל טיעונים משפטיים שטען, תיקים בולטים ונסיבותיהם וכן הלכות תקדימים ותוצאות פסקי הדין לרבות זיכוי, הסדר, פשרה וכו’
 • ס’2א לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס”א-2001 אוסר על שימוש בסכום זכייה, סוג העונש לדוגמת עונש מקל, כשאלו ניתנים מבלי מידע מהותי. פרסומת כזו אינה מכבדת את המקצוע.
 • הוועדה קבעה כי עורך הדין שפעל נגד סעיף זה יזכה ל-30 ימים טרם נקיטת הליכים – וזאת בכדי לאפשר לו לתקנם.

פרסום בפייסבוק

 • עורך דין רשאי לפרסם עצמו ברשת החברתית באמצעות פוסט ולתאר את עיסוקו, כל זאת בתנאי שהפוסט לא פוגע בכבוד המקצוע – הוועדה קבעה כי כל עוד פוסט לא “יוקפץ” לראש העמוד בתדירות העולה על אחת לשבוע הוא מותר.

שימוש בתואר Lawyer

 • הוועדה קבעה כי חל איסור על משפטן או מתמחה לעשות שימוש בתואר זה – אלא אם הוסמך להיות עורך דין על ידי לשכת עורכי הדין.

אופן תליית שלט המשרד

 • הוועדה קבעה כי מותר לתלות שלט מעל דלת הכניסה למשרד במספר שפות בהתאם להנחיות הבאות:
 • פרסום אינה מטרת השלט
 • אין לתלות את השלט על גג הבניין בו עובד משרד עורכי הדין
 • את השלט ניתן להציב צמוד לכניסת הבניין, במבואה ובכניסה למשרד עצמו בבניין.
 • השלט יואר בתאורה קבועה ולא מהבהבת.
 • השלט יהיה בצבע אחיד וסולידי (שחור, לבן, כחול וכו’).
 • שלט חייב לעמוד במידות המידה בחוק אלא אם אופן השילוט בבניין מוכתב על יד הנהלת הבניין – ואז יהיה על פי כללי הבניין.
 • שלט הכוונה בבניין יהיה בגודל סביר ויכלול את שם משרד עורכי הדין וחץ הכוונה.

פרסום כרטיס ביקור על גבי כרטיסי חיוג

 • פרסום עורך דין על גבי כרטיס חיוג פוגע בכבוד המקצוע ואף יכול להתפרש כשידול לפי ס’ 56 לחוק לשכת עורכי הדין.
 • כך למשל, וועדת האתיקה החליטה שאין עו”ד רשאי לפרסם את פרטי ההתקשרות עימו על גבי כרטיסי חיוג אותם מקבלים חיילים שכן פרסום כזה יכול להתפרש כשידול ופוגע בכבוד המקצוע.

פרסום באמצעות סרטון אנימציה

 • הוועדה קבעה כי אין איסור על פרסום סרטון אנימציה בכפוף לכך שעומד בכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס”א-2001.

פרסום “לידים” במרשתת

 • בהתאם לס’3(א)(5) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס”א-2001 אין מניעה לפרסם משרד עורכי דין באינטרנט ברשתות חברתיות וביישומונים בתנאי שמכבדים את המקצוע.
 • לצד זאת, ס’11ב(א) לכללי לשכת עורכי הדין אוסר על עורך דין מתן שירותים משפטיים ללקוח שהופנה אליו מגורם שאינו עורך דין, שותף או חברת יישום של עורכי דין הפועל למען מטרות רווח.
 • מאותה סיבה עו”ד לא רשאי לפרסם באתרים המתווכים בינו לבין לקוחות פוטנציאלים במטרה לעשות רווח.

פירסומות בתשלום ברשתות החברתיות

 • פרסום ממומן של עורך דין מחויב להיות מזוהה ככזה ברשתות החברתיות בכדי שהקורא ידע שמדובר בפירסומת.
 • הוועדה קבעה כי יידוע זה יעשה באמצעות הדגשת המילה פרסומת או מילה אחרת לדוגמא “sponsored”.

פודקאסט משפטי (תוכנית טלוויזיה / רדיו אינטרנטית)

 • כללי לשכת עורכי הדין אוסרים על פרסום ממומן של משרד עורכי דין בטלוויזיה או ברדיו כשהכוונה הינה פרסומו וקידומו של המשרד. הכללים מפרטים רשימה סגורה של מקומות בהן מותר לפרסם.
 • לצד זאת, וועדת האתיקה קבעה שאין מניעה מעורך דין להתראיין בתוכניות רדיו / טלוויזיה – כל עוד זה נוגע למקצועיותו ולא בתשלום.
 • וכן, מתירה לעו”ד להופיע בתוכנית רדיו / טלוויזיה, ללא תשלום, המשודרת “לייב” כל עוד מצוין שהיא מהווה פרסומת ולא מוזכרים בה פרטי ההתקשרות של משרד עורכי הדין.

פרסום בפורטל אינטרנטי של מדריכי תוכן

 • פרסום מאמרים מקצועיים שנכתבו על ידי עורכי דין בתשלום מותרים לפי כלל 3(י) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס”א-2001 כל עוד כתוב במפורש בפרסום כי מדובר בפירסומת.
 • וועדת האתיקה קבעה שעל עו”ד המפרסם מאמר בתשלום מוטלת האחריות לבדוק כי הפירסומת עומדת בכללי האתיקה המקצועית.
 • פרסום בפורטל הדורש קבלת עמלה בגין הפניית לקוחות לעורך הדין מהווה שיתוף אסור בשכר הטרחה ובכך נוגד את ס’58 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1962 ומהווה הפרה חמורה. התשלום היחיד שמותר לשלם לפורטל הינו עבור שירותי הפרסום.

פרסום במעליות

 • ס’3(א) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס”א-2001 מגדירים רשימה סגורה של אמצעי פרסום מותרים לעורכי דין ופרסום במעלית אינו נכלל. הוועדה קבעה כי אין לחרוג מרשימה זו.

חברות בקבוצות רישוי עסקי

 • הוועדה אינה רואה מניעות אתית בחברות בארגון.

סוף דבר – פרסום כללי הפרסומת החדשים (שהתפרסמו במלואם בגיליון האתיקה, הקודם, גיליון #66) מייצגים עידן חדש של כללי אתיקה ומאפשרים לעורכי הדין לפרסם עצמם במדיות השונות. כמו כן, מציינת הוועדה כי היא תאכוף שימוש הנוגע כללים אלו ותנקוט בהליכים משמעתיים כנגד המפר. על אף היותו של עולם עריכת הדין “מרובע” ומוגבל על ידי כללי אתיקה נרחבים, העולם המודרני בו אנו חיים מחייב אותו לעבור שינוי. לצד האיסורים, גבולות רבים נפרצו המאפשרים לחדשנות לדבוק לעולם “מיושן” זה. ההמלצה שלנו? היו חדשניים, התנסו , הפתיעו את עצמכם ואת לקוחותיכם וזאת, לצד שמירה על הכללים כמובן.