בעידן בו שירותים משפטיים איכותיים הפכו כבר מזמן לחזון נפרץ, ו"כולם יודעים את התורה", משרדים רבים מבינים כי התחרות על לב הלקוח איננה מסתיימת עם גיוסו, אלא נמשכת מדי יום ביומו.

עזיבת מנכ”ל, החלפת יועץ משפטי, שינוי בדירקטוריון החברה – אלו רק חלק מהסיבות שבעטיין עשויה חברה גדולה להחליף את משרד עורכי הדין עמו היא עובדת, ואף הייתה ההתקשרות בין הצדדים רבת-שנים ופרודוקטיבית עד אותה עת. כיצד מונעים מצב זה? התשובה טמונה בחיזוק הקשר עם לקוחות מפתח, ושכלולו לקשר מורכב שאינו בר ניתוק מידי. 

רובוס הינו רכיב חיוני עבור משרדי עורכי דין בנושא שימור וניהול קשרי לקוחות. המשרד מציע ללקוחותיו תהליך ייחודי, הכולל שלושה שלבים: ראשית, יועצינו נפגשים עם השותף המנהל וראשי המחלקות הרלוונטיים, להבנה וניתוח של תמונת הלקוחות לעומקה; בשלב הבא, המשרד מעביר ללקוחות הרלוונטיים שאלונים ייחודיים, אשר נועדו לדליית מידע אודות הקשר עו”ד-לקוח, בדגש על דרכים לשכלולו, להידוקו ולשיפורו; לבסוף, רובוס מספקת למשרד עורכי הדין סט המלצות מוגדר לשימור ולניהול לקוחות המשרד האסטרטגיים, תוך הסתייעות במידע שהתקבל מהם, כמו גם בניסיונו העסקי רב-השנים של משרדנו בתחום.

אם משרדכם נסמך על מספר “לקוחות זהב”, ועלול להיפגע משמעותית מעזיבת אחד מהם, הקדימו רפואה למכה. משרדנו ישמח לסייע בביצור הקשר עם לקוחותיכם, בהגדלת התעבורה המשפטית וביצירת מערכת יחסים ארוכת טווח בין המשרד ללקוחותיו.